ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ

Τα χαλιά φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, προστατευμένα από υγρασία και κάθε άλλο κίνδυνο. Έχουν ασφαλιστική κάλυψη από φωτιά, κλοπή, πλημμύρα στο διάστημα φύλαξης στο χώρο μας 24 ώρες από την Commercial value (αρ. συμβολαίου 565122).